Ο ρόλος του Designer

του Κωνσταντίνου Καραγκούνη

Ο ρόλος του designer (αρχιτέκτονα ή διακοσμητή) στην τουριστική βιομηχανία είναι να συνεργαστεί με τον πελάτη του (τουριστικό επιχειρηματία) για να σχεδιάσει ένα προϊόν σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη του, αλλά και που να ικανοποιεί τον τελικό καταναλωτή (τον χρήστη υπηρεσιών όπως ο ύπνος, το φαγητό, η διασκέδαση…). Να ισορροπήσει ανάμεσα σε παράγοντες όπως image, style, λειτουργικότητα της επιχείρησης, άνεση / απόλαυση των πελατών της επιχείρησης, αισθητική και πρακτικότητα.

Εξωτερικά το design των κτιρίων φιλοξενίας και διασκέδασης πρέπει να είναι πρακτικό και ελκυστικό, ενώ εσωτερικά πρέπει να γίνει η καλύτερη χρήση του διαθέσιμου χώρου. Ο designer είναι αρμόδιος για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό του διαθέσιμου χώρου καθώς και για τον κατάλληλο εξοπλισμό και επίπλωσή του, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ροή των ανθρώπων και των υλικών.

Το design, η διαδοχική διαδικασία από την ιδέα στην εφαρμογή, στο οποίο καθορίζονται οι στόχοι και οι παράμετροι, επίσης, επηρεάζεται από παράγοντες όπως η πολιτική της εταιρείας, η τοποθεσία, το budget και τα logistics.

Και ένας καλός designer πρέπει να τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Οι προτάσεις του design πρέπει να αξιολογηθούν αντικειμενικά, με ειδική προσοχή στο marketing και την πώληση του νέου προϊόντος, δηλαδή  του ξενοδοχείου, του restaurant, του bar. Και όπως οποιοδήποτε άλλο προϊόν, πρέπει να «συσκευαστεί» προσεκτικά, έτσι ώστε να «ερεθίζει» καταναλωτικά.

Οποιοδήποτε έργο επηρεάζεται από παράγοντες όπως χρόνος, κόστος, ποιότητα. Και τα έργα φιλοξενίας, σίτισης, διασκέδασης δεν είναι εξαίρεση …αξιολογούνται όμως κυρίως από την απόδοση* της επένδυσης…

 

(*) το καλό design και η ποιότητα έχει υψηλή απόδοση.