Βασική προτεραιότητα η ασφάλεια της Υγιεινής για όλους μας!

*Ιωάννης Βγενής

Όταν η βασική προτεραιότητα είναι ασφάλεια της υγιεινής για όλους μας!

Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι, πως για όλους τους  Χώρους Τουριστικών Μονάδων, γραφείων κλπ, ένας  Σύμβουλος Υγιεινής (Υγιεινολόγος) είναι ο πλέον απαραίτητος. Το δε κόστος της αμοιβής ενός Υγειονομικού Συμβούλου, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της μη ορθής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Οι Υγιεινολόγοι, μας παρέχουν τις επιστημονικές τους γνώσεις και μας δίνουν:

α) Απλοποιημένες οδηγίες καθαρισμού-απολύμανσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες
β) Κανόνες  στοχευμένης  χρήσης απολυμαντικών για αποφυγή πρόωρης καταπόνησης του Αναπνευστικού συστήματος  λόγω των χημικών αερολυμάτων
γ) Εφαρμογή Απολύμανσης μόνο από τους ειδικούς εκπαιδευμένους επιστήμονες

Εφαρμογή Επαγγελματικής Απολύμανσης μόνο από ειδικευμένους.

Μετά την αναλυτική ενημέρωση από επιστήμονες για τα μέτρα  Πρόληψης από τα Αναπνευστικά Νοσήματα σε Χώρους Εργασίας, αλλά και τις επισημάνσεις Ιατρών για τις απολυμαντικές εφαρμογές (Bio- Sanitizers), αλλά και τις οδηγίες με μέτρα πρόληψης που ανάρτησε το ΕΛΙΝΥΑΕ σε εργασιακούς χώρους, πολλοί άρχισαν να προβληματίζονται.

Έτσι οι επαγγελματίες εφαρμοστές απολυμάνσεων, οφείλουν να αναγραφούν στην Βεβαίωση-“Πιστοποίηση”’- Εργασιών , έκτος από τα στοιχειά του σκευάσματος, και τι εργασίες πρέπει να γίνουν, π.χ. καθαριότητα μονάδων κλιματισμού, ενδελεχής απορρύπανση, επιμελημένη εξυγίανση και εφαρμογή αποκατάστασης.

Στην συνεχεία οι επαγγελματίες, θα πρέπει να ζητούν βεβαίωση από τον γιατρό εργασίας ή τον υπεύθυνο Τεχνικό Ασφαλείας, με την αιτιολογία τι και ποια απολυμαντικά έχουν εφαρμοστεί , αλλά και το ότι έχει γίνει η καθαριότητα των μονάδων κλιματισμού, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και να αποδίδουν την αντίστοιχη βεβαίωση μαζί με τον φάκελο πρωτοκόλλων εφαρμογών, που ηλεκτρονικά θα μπορούν να αποστέλλονται όταν ζητηθούν από τιςυγειονομικές αρχές της κάθε Περιφέρειας.

Αυτό γιατί όλο και νέα δεδομένα έρχονται στην επικαιρότητα, για τον  Κορωνοϊό που μπορεί να επιβιώνει στον αέρα για ώρες και μεταδίδεται εύκολα, έτσι όλα τα προτεινόμενα Μέτρα Πρόληψης, ίσως και να χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες , διότι η ενδελεχής απορρύπανση μαζί με την  επιμελημένη περιβαλλοντική εξυγίανση και την εφαρμογή απολύμανσης, δημιουργούν ένα Ολοκληρωμένο  Μέτρο Προφύλαξης,  με καθοριστική συμμετοχή στη μείωση- σημαντική ελάττωση- και διασπορά μολυσματικού φορτίου .

Προσοχή: Για να έχουν αποτελεσματικότητα τα Ολοκληρωμένα Μέτρα Αποκατάστασης των εσωτερικών  χώρων χρειάζεται εξοπλισμός με εξειδικευμένες τεχνικές  Multiple Collateral (Πολλαπλής εξασφάλισης) ως μια αποδεδειγμένα ισχυρή λύση στις αναδυόμενες προκλήσεις , αλλά και βεβαιωμένη  επαγγελματική κατάρτιση.

Με την Ασφαλή Υγιεινή των χώρων κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει.

Ο κάθε ημιμαθής επαγγελματίας θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των καταναλωτών, στον βωμό της ακόρεστης ανθρώπινης πλεονεξίας και του αλόγιστου οικονομικού κέρδους, θυσιάζοντας Υγεία -Περιουσία – Περιβάλλον, περιφρονώντας συγχρόνως, και τις ηθικές αξίες.

Βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και ασφάλεια όλων μας!

Δεν εξαρτώνται τα πάντα από τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ακόμα και με τις ασάφειες ή/και στρεβλώσεις που μπορεί να έχουν , αλλά και από τι θέλουμε και εμείς ως υπεύθυνοι πολίτες αυτής της χώρας.

Χρειάζεται ενημέρωση για την σωστή αντιμετώπιση, ώστε με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, χωρίς πανικό και  υπερκατανάλωση Απολυμαντικών- Βιοκτόνων, για να εξασφαλιστεί σήμερα το καθαρό περιβάλλον του αύριο.

Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή:  http://klintec.gr/όταν-η-βασική-πρ…ιότητα-είναι-ασφ/