Συμπαραγωγή: Καθαρή ενέργεια – Καθαρό κέρδος – Αυτονομία

Συμπαραγωγή: Καθαρή ενέργεια – Καθαρό κέρδος – Αυτονομία

του Θεοφάνη Κ. Μουμτζή* Η συμπαραγωγή είναι μέθοδος ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από μία πηγή καυσίμου. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεθόδους παραγωγής ενέργειας παγκοσμίως, αφού εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Με το συμβατικό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλες ποσότητες θερμότητας εκλύονται στο περιβάλλον, είτε μέσω των ψυκτικών κυκλωμάτων (συμπυκνωτές, πύργοι ψύξης κλπ), είτε μέσω των καυσαερίων (αεροστρόβιλοι κλπ).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ