Τα οφέλη των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων από Εταιρικά Meeting και Συνέδρια

Τα οφέλη των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων από Εταιρικά Meeting και Συνέδρια

της Ματίνας Γκίκα   Εκμεταλλευόμενες τον σχετικό αναπτυξιακό νόμο, οι τουριστικές-ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επενδύουν την τελευταία δεκαετία σε συνεδριακά κέντρα. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μία εναλλακτική μορφή τουρισμού με δυνατότητα σημαντικής ενίσχυσης των εσόδων μιας ξενοδοχειακής μονάδας.  Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα έσοδα που προκύπτουν  από το συνεδριακό κέντρο ενός ξενοδοχείου μπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού ετήσιου τζίρου του. Παράγοντες όπως η τοποθεσία του ξενοδοχείου, εποχικότητα, μέσος όρος πληρότητας από τα συμβόλαια των Tour Operators και οι τιμές…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ