Πέτρα και Φως Boutique Hotel & Spa

Πέτρα και Φως Boutique Hotel & Spa

Αρχιτέκτονας: Βελίκα Κωνσταντίνα Την  οικοδομική  άδεια  της  πισίνας  ανέλαβαν: Γεώργιος Στεφανής – Πολιτικός Μηχανικός και ο Παντελής Στεφανής  – Αρχιτέκτων Μηχανικός. Ο Ήλιος αποτυπώθηκε συχνά πάνω στην πέτρα όπως μαρτυρούν αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο ακρωτήριο Ταίναρο. Επίσης, η Βυζαντινή Τέχνη παρουσιάζει πολλά παραδείγματα αποτυπώσεως του ήλιου σε συγκεκριμένα μοτίβα. Η αφαιρετική ιδιοτυπία αυτών των μοτίβων προσδιορίζει το σχήμα του λογοτύπου του Πέτρα και Φως Boutique Hotel & Spa, κάνοντας αναφορά στο απέριττο και λιτό φυσικό περιβάλλον…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ