Ενεργειακός Σχεδιασμός Τουριστικών Εγκαταστάσεων

Ενεργειακός Σχεδιασμός Τουριστικών Εγκαταστάσεων

της Ζωής Κοτσάμπαση* O τουρισμός αποτελεί ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, παγκόσμιο φαινόμενο. Νέοι προορισμοί εμφανίζονται διαρκώς στους τουριστικούς χάρτες, ενώ άλλοι, ήδη αναπτυγμένοι, παρακμάζουν. Νέες μορφές τουρισμού προσπαθούν να ελκύσουν την τουριστική ζήτηση και νέα προϊόντα παρουσιάζονται με σκοπό να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των σύγχρονων τουριστών. Οι επιλογές πλέον είναι πολλές και ο ανταγωνισμός των τουριστικών προορισμών και εγκαταστάσεων μεγάλος. Η διαρκώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση δημιουργεί πίεση για τουριστική ανάπτυξη, ακόμα μεγαλύτερη…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ