SIVVAS


Εξοπλισμοί, Βοηθητικές Ύλες, Συσκευασία
Διεύθυνση: Παράπλευρη οδός Εξωτ. Περιφερειακής Θεσσαλονίκης – Εγνατίας οδού 570 08 Διαβατά Θεσσαλονίκης
Τηλ: 2310 948.851
Email: info@sivvas.com
Ιστοσελίδα: sivvas.com.gr

H εταιρία SIVVAS A.E. ιδρύθηκε το 1992 και σήμερα ασκεί τις παρακάτω τέσσερις κύριες δραστηριότητες:

Προμήθεια εξοπλισμού επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων

Προμήθεια και εγκατάσταση παραγωγικού εξοπλισμού στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, καθώς και εξοπλισμό συσκευασίας. Σήμερα οι δραστηριότητες της SIVVAS A.E. συνίστανται σε πωλήσεις μεμονωμένων μηχανών όπως επίσης και στο σχεδιασμό, παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρων γραμμών παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων. Πιστεύουμε στην εξειδίκευση που βασίζεται στην εμπειρία και στην λεπτομερή προδιαγραφή.

 

Τεχνοοικονομικές μελέτες

Σύνταξη τεχνοοικονομικών μελετών σε συνδυασμό με πενταετή τουλάχιστον επιχειρηματικά σχέδια. Για επενδύσεις στον τομέα της επεξεργασίας τροφίμων, για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες καθώς και επιχορηγήσεων από Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα.

Μείγματα καρυκευμάτων

Παραγωγή και εμπορία μειγμάτων καρυκευμάτων, σαλτσών, dressings, μαρινάτων, υλικών επίπασης προτηγανισμένων προϊόντων και βοηθητικών υλών. Για τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων και της μαζικής εστίασης.

Υλικά συσκευασίας

Εμπορία υλικών συσκευασίας που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: πλαστικά φιλμ, σακούλες κενού συρρικνούμενες, δισκάκια πλαστικά (περιέκτες), φυσικά έντερα, τεχνητά έντερα, πλαστικά τελάρα, πλαστικές παλέτες και παλετοκιβώτια.

Ως πρωτοπόρος στην Ελλάδα, η SIVVAS A.E. έχει οργανώσει και εξοπλίσει στις εγκαταστάσεις της μίας πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα δοκιμών και χώρο επίδειξης λειτουργίας μηχανημάτων “πιλοτικό εργοστάσιο”, για ανάπτυξη νέων συνταγών και προϊόντων για τους πελάτες της. Κάνουμε επίδειξη της λειτουργίας των μηχανημάτων, πριν την παράδοσή τους και αυτό βοηθάει ιδιαίτερα τους πελάτες στις αποφάσεις τους.

Η επιτυχής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της SIVVAS A.E. ήταν ταχεία, διότι οι δραστηριότητες της δεν περιορίζονται μόνο στην προμήθεια μηχανημάτων, αλλά και στην πρόταση ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της όπως:

Αρχιτεκτονικά και Μηχανολογικά σχέδια τα οποία καλύπτουν τις προδιαγραφές και απαιτήσεις των Εθνικών και των Διεθνών κανονισμών, όπως αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α.

Σχεδιασμό ολοκληρωμένων γραμμών παραγωγής, εξοπλισμών με εξειδικευμένα μηχανήματα.

Πλήρεις τεχνοοικονομικές μελέτες που εξασφαλίζουν στους πελάτες της χρηματοδότηση και επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από Ευρωπαϊκά και Εθνικά κεφάλαια.

Υπηρεσίες Διαχείρισης έργων που εξασφαλίζουν την έγκαιρη υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Πριν την εγκατάσταση, δίνουμε στον πελάτη, πλήρεις τεχνικές πληροφορίες , έτσι ώστε να καταστήσουμε αυτόν ενήμερο και ικανό να κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες, έτσι ώστε να επιταχύνει και να διευκολύνει την εγκατάσταση που θα γίνει από τους δικούς μας έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς.

Μετά την εγκατάσταση, το εξειδικευμένο προσωπικό της SIVVAS A.E. είναι στη διάθεση των πελατών της, για τεχνολογική βοήθεια και εκπαίδευση του προσωπικού της στη χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού που παρέδωσε.

Μία ομάδα από έμπειρους μηχανικούς επισκευών, ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και τις Βαλκανικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η SIVVAS A.E, με έξι πλήρως εξοπλισμένα αυτοκίνητα επισκευών. Έτσι η SIVVAS A.E, εγγυάται ικανοποιημένους πελάτες και ενεργή προώθηση των πωλήσεων του εξοπλισμού των προμηθευτών της.

Μια ομάδα από αυτούς (8) έμπειρους Τεχνολόγους Τροφίμων και δύο (2) έμπειρους με άριστες σπουδές μαγείρους, βοηθούν τους πελάτες μας, όχι μόνον στη χρήση και τον προγραμματισμό των μηχανών αλλά και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Είναι πολιτική μας να προωθούμε μόνον μηχανήματα, μείγματα καρυκευμάτων και υλικά συσκευασίας παραγόμενα μόνο από αξιόπιστους, πρώτης τάξεως προμηθευτές και κατασκευαστές. Έτσι διατηρούμε τα δικά μας πρότυπα και κριτήρια υψηλής ποιότητας για μηχανήματα, υλικά, καλοτεχνία και υπηρεσίες. Η βαθιά γνώση όλης της Ελληνικής αγοράς, σε όλους τους τομείς της επεξεργασίας τροφίμων, έχει σαν αποτέλεσμα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των κατασκευαστών εξοπλισμών, τους οποίους αντιπροσωπεύουμε κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα.

Παραμένει πάντα σημαντικό για μας, να καταλαβαίνουμε το εργασιακό περιβάλλον των πελατών μας, καθώς και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και των Κανονισμών που επηρεάζουν τη δουλειά μας και τώρα και στο μέλλον. Αυτός είναι ο λόγος που η SIVVAS A.E, ενίσχυε πάντα την ήδη τεχνικά δυνατή οργάνωσή της με έμπειρο, υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης προσωπικό.

Η εταιρεία SIVVAS A.E. θέλει να αγγίξει τις ανάγκες των πελατών, έτσι ώστε, η επένδυση με την υποστήριξη της SIVVAS A.E., να είναι ευεργετική για την επιχείρηση του πελάτη. Εμείς έχουμε ως στόχο να έχουμε ευχαριστημένους και ικανοποιημένους πελάτες.