ΜΕΛΚΑΤ


Μελέτη, Επίβλεψη & κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων
Διεύθυνση: Λ. Ιωνίας 68, Άλιμος 17456
Τηλ: 2109852850
Email: info@melkat.com.gr
Ιστοσελίδα: www.melkat.com.gr

Η ΜΕΛΚΑΤ είναι μια από τις δυναμικότερες ελληνικές τεχνικές εταιρείες κατασκευής τεχνικών έργων και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων (Facility Management).
Από το 1998 δραστηριοποιείται, σε πανελλαδικό επίπεδο, με την Μελέτη, Επίβλεψη & κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, την Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων καθώς και με τις Υπηρεσίες Λειτουργίας, Συντήρησης, Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων & υποδομών μεγάλης κλίμακας.