Ποια είναι τα είδη των Boutique Hotels;

Σύμφωνα με την BLLA – Boutique & Lifestyle Leaders Association, υπάρχουν 14 κατηγορίες των Boutique Hotels.

Αυτές είναι:

 • Classic Boutique
 • Luxury Boutique
 • Boutique on a budget
 • Boutique Resort
 • Hipster Boutique
 • The Concept Boutique
 • Micro Boutique

Δείτε αναλυτικά εδώ τις 7 πρώτες κατηγορίες: Ποια είναι τα είδη των Boutique Hotels; (μέρος 1ο)

 • Historic Boutique
 • Boutique B & B
 • Residential Boutique
 • Branded Boutique
 • Boutique at sea
 • Adventure Boutique
 • Convention Boutique

Δείτε αναλυτικά εδώ τις υπόλοιπες 7 κατηγορίες: Ποια είναι τα είδη των Boutique Hotels; (μέρος 2ο)

Πηγή: BLLA – Boutique & Lifestyle Leaders Association