Οι ξενοδόχοι θα δώσουν προτεραιότητα στις άμεσες κρατήσεις το 2021

Το 2020 ήταν μια χρονιά σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη για την παγκόσμια ξενοδοχειακή βιομηχανία. Και ενώ η βιομηχανία έχει επηρεαστεί σημαντικά, η ύφεση έδωσε επίσης στους ξενοδόχους την ευκαιρία να επανεξετάσουν και να επαναφέρουν τις στρατηγικές πωλήσεων και μάρκετινγκ για το 2021.

Σύμφωνα με την έκθεση Hotelier PULSE, σχεδόν το 57% των ξενοδόχων αναμένουν μόνο να ανακάμψουν οικονομικά στα επίπεδα του 2019 το 2022. Επιπλέον, ένα αυξανόμενο ποσοστό ξενοδόχων (επί του παρόντος στο 18%) αναμένει μόνο να ανακάμψει οικονομικά στα επίπεδα του 2019 το 2023 .

Έχοντας αυτό κατά νου, οι ξενοδόχοι αναμένουν να εφαρμόσουν οικονομικά αποδοτικότερες στρατηγικές πωλήσεων και μάρκετινγκ το 2021. Πιο συγκεκριμένα, οι ξενοδόχοι θα αυξήσουν την εστίαση στο άμεσο κανάλι κρατήσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση των πληρωμών προμήθειας σε τρίτα κανάλια διανομής. Όταν θεωρείτε ότι όλα τα άλλα κανάλια τρίτων μερών αποδίδουν σταθερά από την αρχή της κρίσης, είναι εύκολο να καταλάβετε γιατί συμβαίνει αυτό.

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα Market Trends που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, το Booking συγκέντρωσε πάνω από το 50% των κρατήσεων την ίδια περίοδο το 2019. Από την άλλη, η Expedia, συγκέντρωσε πάνω από το 23%. Το Direct Channel, ωστόσο, δημιούργησε σχεδόν 60% σε σύγκριση.

Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον οικονομικό κλίμα και την απόδοση επένδυσης ανά κανάλι, είναι σίγουρα πιο οικονομική η δημιουργία άμεσης κράτησης αντί να πληρώνετε προμήθειες σε τρίτους.

Τα κανάλια απευθείας πωλήσεων του ξενοδοχείου θα προωθήσουν την ανάκτηση και θα βοηθήσουν τους ξενοδόχους να ανακτήσουν τον έλεγχο της διανομής.

Ενώ όλα τα κανάλια πωλήσεων ξενοδοχείων έπεσαν κατακόρυφα στην πανδημία στο σχεδόν 0% των επιπέδων του 2019, το άμεσο κανάλι υπεραποκρίνεται σταθερά σε σχέση με όλα τα άλλα συστήματα διανομής τρίτων και έχει οριστεί ως το ταχύτερο κανάλι πωλήσεων για ανάκαμψη.

Στην πραγματικότητα, η έρευνα Market Trends από το τέταρτο τρίμηνο του 2020 αποκαλύπτει ότι το άμεσο κανάλι δημιούργησε σχεδόν το 70% των κρατήσεων τον Οκτώβριο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, ενώ οι άμεσες κρατήσεις το Νοέμβριο του 2020 τοποθετήθηκαν σχεδόν στο 60% των κρατήσεων για το ίδιο διάστημα το 2019. Ο αντίκτυπος αντανακλάται αναπάντεχα και στις διαμονές, με το άμεσο κανάλι να δημιουργεί σχεδόν το 72% των διαμονών τον Οκτώβριο του 2020 έναντι του 2019 και σχεδόν το 57% των διαμονών το Νοέμβριο του 2020 έναντι του 2019.

Οι ξενοδόχοι αναμένεται να συνεχίσουν να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην ενίσχυση του άμεσου καναλιού για τη μείωση της εξάρτησης από τους μεσάζοντες. Στην πραγματικότητα, η Έκθεση Δεκεμβρίου του The Hotelier PULSE αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των ξενοδόχων αναμένουν ότι οι «άμεσες κρατήσεις» θα αυξηθούν σημαντικά κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Αν και η βιομηχανία έχει αναγνωρίσει την ανάγκη να ανακτήσει τον έλεγχο της διανομής και να μειώσει την εξάρτηση από τα κανάλια πωλήσεων τρίτων, το 2020 έχει εντείνει την εστίαση στην ενίσχυση του άμεσου καναλιού για το μέλλον.