Φιλοξενία: Πράσινη και έξυπνη ανάπτυξη παντού, σε όλη την Ελλάδα

Διαχρονικά έχει τεκμηριωθεί η μεγάλη θετική συμβολή της Φιλοξενίας, από τη μια άκρη της χώρας ως την άλλη. Δημιουργήθηκαν επιχειρήσεις, θέσεις εργασίας, υπεραξίες γης, εισοδήματα, έσοδα για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η προστιθέμενη αξία της Φιλοξενίας στην οικονομία φτάνει ετησίως τα 12,5 δισ.

Δημιουργεί αλυσίδες αξίες κι αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα όλων των σχετιζόμενων κλάδων. Για κάθε 1 € στον τουρισμό το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα συνολικά στην οικονομία είναι 2,5€. Ταυτόχρονα έγιναν υποδομές που εκμηδένισαν τις αποστάσεις ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια, δίνοντας ευκαιρίες ανάπτυξης σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα να υπερβούν τα γεωγραφικά μειονεκτήματά τους.

Δόθηκαν ευκαιρίες ζωής και καριέρας σε γυναίκες που είναι πιο ευάλωτες στην ανεργία όπως και σε νέους που καταφέρνουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα στον τόπο τους, περιορίζοντας το απειλητικό φαινόμενο του “brain drain”. Την ανάπτυξη παντού και τις ευκαιρίες για όλους μπορεί να εγγυηθεί χωρίς αχρείαστα ρίσκα, η επένδυση στην ελληνική φιλοξενία. Μπροστά στην πρόκληση της “επόμενης μέρας”, χρειαζόμαστε βιώσιμες λύσεις με άμεση απόδοση στην ανάκαμψη, Λύσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Χρειαζόμαστε επίσης τον συγχρονισμό μας με τις ψηφιακές ταχύτητες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, καθώς το μέλλον της Ελλάδας κρίνεται από το βαθμό συμμετοχής με πλεονεκτικούς όρους στους μετασχηματισμούς που επιφέρει όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στην παγκόσμια καθημερινότητα. Αυτές είναι άλλωστε οι κατ’ εξοχήν προτεραιότητες για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και προσδιορίζουν τον Οδικό Χάρτη με βάση τον οποίο θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα μπροστά και η χώρα μας.

Η πράσινη και έξυπνη ανάπτυξη παντού, σε όλη την Ελλάδα, είναι εθνικός στόχος που περνάει μέσα από την επένδυση στην ελληνική Φιλοξενία. Οι πολύτιμοι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης που έχει να λαμβάνει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια, συνιστούν μια ιστορική ευκαιρία για να απαντήσουμε στις προκλήσεις των καιρών, επενδύοντας εκεί που αποδεδειγμένα κάθε ευρώ δημιουργεί πολλαπλασιαστική αξία. Εκεί που το όφελος διαχέεται στην πραγματική οικονομία και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί που όλοι έχουν μέρισμα στην επιτυχία και την πρόοδο.

Βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, σε κάθε Περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα, σημαίνει επένδυση στην ελληνική Φιλοξενία. Γι αυτό και ο Τουρισμός πρέπει να έχει κεντρική θέση στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.