Τελικά, όλα τα ξενοδοχεία χρειάζονται έναν σύμβουλο Υγιεινής

(*) Ιωάννης Βγενής

Όλοι χρειαζόμαστε έναν Σύμβουλο Υγιεινής (Υγιεινολόγο)

Η αύξηση των ιών και των βακτηρίων, αλλά και η αύξηση των πληθυσμών σε πολλά παράσιτα, δημιουργεί την ύπαρξη μιας αυξανόμενης ανάγκης με απαιτήσεις υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, για εξασφαλισμένες υπηρεσίες διαβίωσης ώστε να κρατήσουμε το περιβάλλον καθαρό και υγιεινό.

Το κόστος αμοιβής ενός Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου), είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αντιμετώπισης των προβλημάτων στην καθημερινότητας μας.

Η σημασία του Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου) πρέπει να αναδειχτεί ως ένα “κοινωνικό λειτούργημα” τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Γιατί ο Σύμβουλος Υγιεινής (Υγιεινολόγος) π.χ. χρειάζεται:

 

  • πριν ή/και μετά για την ασφάλεια της υγιεινής των χώρων όπου παρέχονται για φιλοξενία.
  • πριν ή/και μετά τις εφαρμογές καθαριότητας.
  • πριν ή/και μετά τις εφαρμογές απεντόμωσης- μυοκτονίας
  • πριν ή/και μετά τις εφαρμογές απολύμανσης, κλπ.

Για να δημιουργηθεί, όμως, ένα ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον με απαιτήσεις από τους καταναλωτές χρειάζεται ενημέρωση σε τομείς υγειονομικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, για την αναβάθμιση στην ποιότητα φιλοξενίας που προσφέρουν. Επίσης, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν εκδώσει εγκυκλίους που περιέχουν εν ισχύ νομούς, για την λήψη μέτρων αντιμετώπισης εχθρών υγειονομικής σημασίας.

Θα πρέπει, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε πλέον την χρησιμότητα ενός συνεργαζόμενου Συμβούλου Υγιεινής (Υγιεινολόγου) σε Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα, οποιονδήποτε χώρο φιλοξενίας, εστιατόρια κλπ.

 

(*) Ιωάννης Βγενής
Cleaning Advisor

Πηγή: : http://klintec.gr/όλοι-χρειαζόμαστ…αν-σύμβουλο-υγιε/