Οι βασικές ξενοδοχειακές αγορές της Ευρώπης αναφέρουν το υψηλότερο GOPPAR για το 2023

Κάθε μία από τις βασικές ξενοδοχειακές αγορές της Ευρώπης σημείωσε βελτίωση από έτος σε έτος και τα υψηλότερα επίπεδα του 2023 στο μικτό λειτουργικό κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο (GOPPAR), σύμφωνα με την ανακοίνωση στοιχείων P&L της CoStar τον Ιούνιο του 2023. Η CoStar είναι κορυφαίος πάροχος διαδικτυακών αγορών ακινήτων, πληροφοριών και αναλυτικών στοιχείων στις αγορές ακινήτων.

Μεταξύ των βασικών αγορών, το Παρίσι σημείωσε το υψηλότερο επίπεδο GOPPAR (420,74 $ ΗΠΑ), το οποίο ήταν αύξηση 105,8% σε σχέση με τον Μάιο. Η αγορά σημείωσε επίσης το μεγαλύτερο άλμα από έτος σε έτος (+40,8%).

Το επίπεδο GOPPAR του Λονδίνου έφτασε τα 161,47 $, σημειώνοντας αύξηση 12,7% από τον Ιούνιο του 2022 και αύξηση 35,7% από μήνα σε μήνα.

Το GOPPAR του Άμστερνταμ (149,59 δολάρια ΗΠΑ) ήταν 4,5% υψηλότερο από το 2022, ενώ το Βερολίνο σημείωσε αύξηση 23,7% στη μέτρηση (στα 104,28 δολάρια ΗΠΑ).

Βασικές μετρήσεις κερδοφορίας:
TRevPAR – Συνολικά έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο
GOPPAR – Μικτό λειτουργικό κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο
EBITDA – Κέρδη προ τόκων, φόρου εισοδήματος και αποσβέσεων
LPAR – Συνολικό κόστος εργασίας ανά διαθέσιμο δωμάτιο