Η Hyatt Hotels δεσμεύεται να προσλάβει 10.000 νέους μέχρι το 2025

Hyatt

Νέο παγκόσμιο πρόγραμμα της Hyatt που αποσκοπεί στην εισαγωγή της απομακρυσμένης από τη φιλοξενία νεολαίας, παρέχει τις απαραίτητες ευκαιρίες απασχόλησης.

Hyatt

Η Hyatt Hotels Corporation ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία του RiseHY, ενός νέου παγκόσμιου προγράμματος σχεδιασμένου να συνδυάζει τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας της βιομηχανίας της φιλοξενίας με τους νέους που τις χρειάζονται. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, τα ξενοδοχεία Hyatt σε όλο τον κόσμο δεσμεύονται να προσλάβουν 10.000 νέους – άτομα ηλικίας 16 έως 24 ετών που δεν είναι ούτε στο σχολείο ούτε εργάζονται – μέχρι το 2025.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, πάνω από το 40% των νεαρών ατόμων του κόσμου είτε είναι άνεργοι είτε ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

“Κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και τα ξενοδοχεία Hyatt επιδιώκουν να αποτελέσουν μέρος της λύσης. Η φιλοξενία είναι μία από τις λίγες βιομηχανίες όπου οι ευκαιρίες σε επίπεδο εισόδου οδηγούν συχνά σε εκπληκτικές, δια βίου επαγγελματικές σταδιοδρομίες που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή κάποιου”, δήλωσε η επικεφαλής της υπηρεσίας ανθρώπινου δυναμικού της Hyatt. “Με το λανσάρισμα του RiseHY, τα ξενοδοχεία Hyatt θα εκμεταλλευτούν τη δύναμη της τεχνολογίας με τρόπους που η βιομηχανία μας δεν έχει κάνει ποτέ για να αυξήσει τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας. ”

Εικονική Πραγματικότητα: Προσέλκυση στη Βιομηχανία της Φιλοξενίας

Χρησιμοποιώντας την εικονική τεχνολογία, η νεολαία σε όλες τις παγκόσμιες κοινότητες θα μπορέσει να βιώσει το ποια είναι η απασχόληση σε ένα ξενοδοχείο, από το σπίτι. Με αυτή την εμπειρία, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να περάσουν μια “ημέρα στη ζωή” των επαγγελματιών της φιλοξενίας και να μάθουν για τους βασικούς ρόλους που προσφέρει η Hyatt.

Ψηφιακή αντιστοίχηση δεξιοτήτων: Ορισμός της νεολαίας για επιτυχία από την αρχή

Χρηματοδοτούμενο εν μέρει από το Ίδρυμα Hyatt Hotels, η ψηφιακή τεχνολογία που οδηγεί σε τεχνητή νοημοσύνη θα διατεθεί επίσης σε κοινοτικές οργανώσεις, προκειμένου να εντοπιστούν οι εγγενείς δεξιότητες των υποψηφίων και να ταιριάξουν σε ρόλους μέσα στη βιομηχανία της φιλοξενίας – και όχι μόνο στα ξενοδοχεία Hyatt. Οι υποψήφιοι που ταιριάζουν με τους ρόλους της φιλοξενίας θα έχουν στη συνέχεια την επιλογή να απευθύνονται σε ομάδες ανθρώπινων πόρων σε μια ποικιλία ξενοδοχείων μέσω κοινοτικών οργανώσεων, εξασφαλίζοντας ότι βρίσκονται σε μια διαδρομή που ευθυγραμμίζεται με την ικανότητά τους.

Προγράμματα κατάρτισης με κοινοτικούς οργανισμούς: δρόμος προς την απασχόληση

Στο πλαίσιο του RiseHY, τα ξενοδοχεία Hyatt θα βασιστούν στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις τους με οργανισμούς τοπικής εμβέλειας και θα επεκτείνουν περαιτέρω το παγκόσμιο τους δίκτυο για την κλιμάκωση προγραμμάτων κατάρτισης και την επιτάχυνση της πρόσληψης νέων. Σε συνεργασία με οργανισμούς, τα ξενοδοχεία Hyatt θα παρέχουν ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης σε όλη την υδρόγειο.

Το RiseHY βασίζεται σε μια μακροχρόνια δέσμευση σε όλα τα ξενοδοχεία Hyatt παγκοσμίως, πολλά από τα οποία έχουν ήδη υπάρχουσες σχέσεις με κοινοτικούς οργανισμούς που παρέχουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ετοιμότητας σταδιοδρομίας.