Η Ελλάδα ανακάμπτει με ταχύτερους ρυθμούς από την Ισπανία

Περίπου 8,6 εκατομμύρια διεθνείς τουρίστες ταξίδεψαν στην Ελλάδα την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2021, γεγονός που υποδηλώνει μια πτώση της ταξεως του 61% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Αντίστοιχα, η ανταγωνιστική Ισπανία κατέγραψε 15,0 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις YTD τον Αύγουστο του 2021 σε σύγκριση με 58,1 εκατομμύρια το 2019, μια πτώση 74%.

Η ανάκαμψη του τουριστικού τομέα στην Τουρκία ήταν ισχυρότερη από την Ελλάδα και την Ισπανία ως χώρα, καθώς κατέγραψε πτώση 55% στις διεθνείς αφίξεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Έως τον Αύγουστο του 2021 η Τουρκία έλαβε 14,1 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, ενώ την ίδια περίοδο το 2019 31,0 εκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν στη χώρα.

Η ανάκαμψη στην Τουρκία ήταν ιδιαίτερα έντονη τον Ιούλιο. Κάθε ένας από τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο η τουρκική αγορά ξεπέρασε την ελληνική και την ισπανική αγορά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είχε καλύτερες επιδόσεις από την Ισπανία, ιδιαίτερα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Μάλιστα, αναμένεται η πλήρης ανάκαμψη της ελληνικής τουριστικής αγοράς να γίνει το 2023.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Tourism Economics του Οκτωβρίου 2021, η ελληνική τουριστική αγορά θα ανακάμψει έντονα το 2022 και η πλήρης ανάκαμψη αναμένεται το 2023, ενώ τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα προβλέπεται να ανακάμψουν το 2024.

Πηγή: GBR HOSPITALITY QUARTERLY NEWSLETTER 2021 Q3