Εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας στις τουριστικές επιχειρήσεις

Η παρουσίαση 12 εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας που είναι διαθέσιμες στον τουριστικό τομέα και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, από τις πολύ απλές ψηφιακές οθόνες έως τα προηγμένα ρομπότ και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ.

Οι 12 εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες: ψηφιακές οθόνες, σταντ, εφαρμογές για κινητές συσκευές, έξυπνες συσκευές, έξυπνοι αυτοματισμοί, ρομπότ συνομιλίας, βιομετρική τεχνολογία, εικονικοί βοηθοί με φωνητικό χειρισμό, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, drone, ρομπότ και Διαδίκτυο των Πραγμάτων  (Internet of Things, IoT).

Ειδικότερα στη μελέτη αναλύονται οι εργασίες για τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους για την επιχείρηση, τους τουρίστες και τους εργαζομένους.

Η επιλογή  των 12  συγκεκριμένων ψηφιακών λύσεων βασίστηκε στη δυνατότητα εφαρμογής των ψηφιακών λύσεων από ξενοδοχειακές μονάδες, εστιατόρια ή ταξιδιωτικά πρακτορεία. Παράλληλα, ελήφθη υπόψη ο βαθμός στον οποίο οι λύσεις χρησιμοποιούνται ήδη σήμερα από επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας, καθώς και ο τομέας εφαρμογής τους (διαδικασίες άμεσης εξυπηρέτησης ή και υποστήριξης).

Tα κύρια σημεία της μελέτης  έχουν ως εξής:

  • Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετούν μια ολιστική και όχι αμιγώς τεχνική προσέγγιση απέναντι στην ψηφιακή τεχνολογία. Χρειάζεται να αξιολογούν όχι μόνο τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ίδιων των τεχνολογικών λύσεων (δηλ. από τεχνική άποψη), αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζουν η κουλτούρα και ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης και η θέση της στην αγορά.
  • Επίσης, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθός της επιχείρησης και τις λειτουργικές διαδικασίες εξυπηρέτησης που εφαρμόζει, τις απαιτήσεις των συνεργατών και τις ενέργειες των ανταγωνιστών, τη συμβατότητα της κάθε επιμέρους λύσης και τη δυνατότητα ενσωμάτωσής της στις ήδη χρησιμοποιούμενες τεχνολογικές λύσεις, καθώς και πληθώρα άλλων παραγόντων.
  • Για να επιτύχει η χρήση τεχνολογικών λύσεων σε μια επιχείρηση τουρισμού και φιλοξενίας, πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει σαφή τεχνολογική στρατηγική, η οποία θα διέπει τις αποφάσεις της για επένδυση στην τεχνολογία.
  • Υπάρχει τεράστια ποικιλία τεχνολογικών λύσεων και εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καθέναν από τους τέσσερις τομείς δραστηριοποίησης: λειτουργικές δραστηριότητες, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και οικονομική διαχείριση.
  • Για τους επισκέπτες, σημασία έχει η τεχνολογία να είναι εύχρηστη, ασφαλής, διαδραστική και αξιόπιστη, και να συνεισφέρει αξία στο σύνολο της ταξιδιωτικής τους εμπειρίας.

Δείτε ολόκληρη τη μελέτη εδώ