Αυξάνονται σημαντικά τα ξενοδοχεία μεγάλων Brands στην Ελλάδα

Η GBR Consulting ολοκλήρωσε μια νέα έρευνα για το τοπίο της μάρκας ξενοδοχείων στην Ελλάδα.

Η ανάλυση δείχνει ότι επί του παρόντος το 10% όλων των ξενοδοχείων και το 32% όλων των δωματίων του ξενοδοχείου είναι επώνυμα, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ξενοδοχείο είναι μέρος μιας διεθνούς μάρκας με ξενοδοχεία σε περισσότερες από μία χώρες, μια εθνική μάρκα με παρουσία σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές εντός Ελλάδα, μια τοπική μάρκα με παρουσία περισσότερων από 1 ξενοδοχείων σε μία μόνο γεωγραφική περιοχή και / ή κοινοπραξίας, που καλύπτει ξενοδοχεία που αποτελούν μέρος μίας εταιρικής σχέσης μάρκετινγκ.

  • Το ποσοστό διείσδυσης της μάρκας 10% που αναφέρθηκε παραπάνω αντιπροσωπεύει 1.022 ξενοδοχεία που φέρουν 1.479 μάρκες. Πολλά ξενοδοχεία φέρουν πολλαπλές μάρκες, ακόμη και έως 6 μάρκες. Οι κοινοπραξίες μάρκετινγκ έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 45%, ακολουθούμενες από διεθνείς και εθνικές μάρκες με 19% η κάθε μία και τοπικές μάρκες με 17%.
  • 198 διακριτές μάρκες όλων των αναφερόμενων τύπων έχουν παρουσία στην Ελλάδα επί του παρόντος, εκ των οποίων 63 είναι διεθνείς.
  • Στον τομέα των 5 αστέρων περίπου το 73% των ξενοδοχείων και το 83% των δωματίων των ξενοδοχείων είναι επώνυμα, ενώ στην κατηγορία 4 αστέρων αυτά τα ποσοστά είναι 23% και 40% αντίστοιχα.

Πηγή: GBR Consulting Hospitality Newsletter 2021 Q2