Απολύσεις προσωπικού για την Marriott International!

Η Marriott International παρείχε μια ενημέρωση στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό της εταιρείας σχετικά με τη συνεχιζόμενη επίδραση του COVID-19 στην επιχείρησή της.

Η πανδημία COVID-19 έχει πιο σοβαρές και συνεχείς οικονομικές επιπτώσεις στην επιχείρηση της Marriott από ότι είχε η κρίση των Δίδυμων Πύργων και η οικονομική κρίση του 2008, συνδυαστικά. Από τα πρώτα κιόλας σημάδια αυτού του άνευ προηγουμένου γεγονότος, η εταιρεία υιοθέτησε μια σειρά μέτρων για την προσαρμογή και την ενίσχυση της επιχείρησής της, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους και της βελτίωσης της ρευστότητάς της.

Σήμερα, η Marriott πληροφόρησε τους συνεργάτες της ότι η εταιρεία θα χρειαστεί να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα υπό το πρίσμα της αυξανόμενης πιθανότητας ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος πριν η ζήτηση και τα επίπεδα RevPAR ανακάμψουν. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πληροφόρησε τους συνεργάτες της στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα επόμενα και τα μειωμένα χρονοδιαγράμματα της εργασίας (αναστολές συμβάσεων εργασίας), που ξεκίνησαν τον Απρίλιο θα επεκταθούν έως τις 2 Οκτωβρίου 2020.

Η Marriott ξεκινά, επίσης, ένα εθελοντικό πρόγραμμα μετάβασης για τα ξενοδοχεία και τους συνεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες που μπορούν να επιλέξουν να εγκαταλείψουν την εταιρεία για να αναζητήσουν άλλες ευκαιρίες. Παρόμοια εθελοντικά προγράμματα εξετάζονται και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόβλεψη της εταιρείας ότι τα προηγούμενα επίπεδα της επιχείρησης δεν θα επιστρέψουν μέχρι το 2021, η εταιρεία αναμένει έναν σημαντικό αριθμό μείωσης θέσεων αργότερα αυτό το έτος. Η εταιρεία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να προβλέψει πόσοι συνεργάτες θα επηρεαστούν από αυτούς τους διαχωρισμούς ή τυχόν προκύπτουσες χρεώσεις ή εξοικονόμηση κόστους.