Το πιο οικονομικό και αποδοτικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων για την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία

Η επιλογή ενός πρακτικού συστήματος επεξεργασίας λυμάτων κατοικιών αξιωματικών της Π.Α., οδήγησε στην υλοποίηση της πιο απλής, άνευ επιτήρησης, αυτόνομης μονάδας καθαρισμού, που στοίχησε λιγότερο, απέδωσε καλύτερα και πιο οικονομικά. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή του διαδοχικού αερισμού (BATCH REACTOR)  σε μια και μόνο δεξαμενή όπου συντελείται ανάδευση και αερισμός, καθίζηση και απαγωγή καθαρών αυτόματα μέσω του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα, ενώ κατά την έξοδο καθαρών προς το πεδίο υπεδάφιας διάθεσης, γίνεται και χλωρίωση.

Η παραγόμενη λάσπη αφαιρείται αυτόματα μέσω αντλίας προς μια σειρά αφυδοτικών σάκων όπου επιτυγχάνεται 18% περιεκτικότητα στερεών, τα οποία καταλήγουν ως λίπασμα.

Στην προσαγωγή των λυμάτων παρεμβάλλεται ανοξείδωτος κάδος μικρών ανοιγμάτων για την συγκράτηση ευμεγεθών στερεών.

Η δεξαμενή αποτελείται από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας επικαλυμμένης με στεγανή μεμβράνη PVC μεγάλης αντοχής.

Η βάση είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, πάνω από εξυγιασμένο σταθεροποιημένο έδαφος.

Τα κανάλια διάθεσης καθαρών είναι από διάτρητη σωλήνα εγκυβωτισμένη σε κατάλληλης διατομής χαλίκι. Το σύστημα οξυγόνωση αποτελείται από υποβρύχιους οξυγονωτές τύπου JET που παρέχουν  επαρκή μείξη και αερισμό  με απόδοση ελευθέρωσης οξυγόνου έως 18% συνεισφέροντας έτσι στην οικονομία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι φάσεις λειτουργίας της μονοθαλάμιας δεξαμενής, είναι:

  • Πλήρωση με ακάθαρτα και αερισμός.
  • Παύση οξυγόνωσης και μείξης, καθίζηση.
  • Αφαίρεση και χλωρίωση καθαρών.
  • Αφαίρεση λάσπης.

Οι χρόνοι που γίνονται οι φάσεις καθαρισμού ρυθμίζονται από αυτόματους χρονοδιακόπτες εντός του πίνακα ελέγχου ως εξής:

  • Πρωινές ώρες: Μείξη και Αερισμός.
  • Βραδινές ώρες: Μείξη και Αερισμός.
  • Μεταμεσονύκτιες ώρες: Παύση.
  • Χαράματα: Διάθεση καθαρών και αφυδάτωση λάσπης.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου που εξυπηρετεί έως και 400 άτομα, έγινε μέσα σε ένα (1) μήνα!.

Όλος ο εξοπλισμός έχει τις εφεδρείες του. Η πράξει απέδειξε ότι το σύστημα αυτό είναι το πιο οικονομικό, πιο ευέλικτο στις υδραυλικές διακυμάνσεις , λιγότερο δαπανηρό στη συντήρηση και λειτουργία του, και περισσότερο αποδοτικό αφού η μέθοδος διαδοχικού αερισμού αφαιρεί το άζωτο και το φώσφορο από τα λύματα, επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση καθαρισμού για κάθε διάθεση και χρήση.

      

    

     

Παν.Χαρ. Μεταξάτος

Πολιτικός Μηχανικός-Υγειονολόγος

ΥΔΡΕΜΑ ΒΑΛΤΕΧ ΙΚΕ

6944310084