Οδηγός λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

H Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ενόψει της τουριστικής περιόδου και στο πλαίσιο διαδικτυακής ημερίδας που διοργάνωσε, με θέμα «Η εφαρμογή των μέτρων κατά της πανδημίας στα τουριστικά καταλύματα της χώρας. Η εμπειρία του 2020 και οι προκλήσεις του 2021» προχώρησε στην εκπόνηση:

Οδηγού Ασφαλούς Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων

Στόχος του οδηγού είναι να συμβάλει τόσο στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων όσο και στην προστασίας της υγείας των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο. Ο συγκεκριμένος οδηγός διευκολύνει με απλές, ουσιαστικές και κυρίως επιστημονικά τεκμηριωμένες οδηγίες την καθημερινότητα των εργαζομένων, ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ένα ασφαλές υγειονομικά περιβάλλον.

Ο Οδηγός Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων περιέχει οδηγίες για:

  • Την εκπαίδευση προσωπικού στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
  • Τη συμβολή των εργοδοτών στην εξασφάλιση υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
  • Την υπηρεσία υποδοχής
  • Τις υπηρεσίες εστίασης
  • Τα μέτρα προφύλαξης έναντι της λοίμωξης covid-19 ανά θέση εργασίας στους χώρους εστίασης
    Τους χώρους αναψυχής για παιδιά
  • Τους κοινόχρηστους χώρους
  • Τις υπηρεσίες μεταφοράς πελατών

Η δημιουργία του Οδηγού Ασφαλούς Λειτουργίας Τουριστικών Καταλυμάτων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας βασίστηκε στο ισχύον για τον τουρισμό θεσμικό πλαίσιο, σε ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας καθώς και στην εμπειρία των στελεχών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.