Διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες: εφαρμογή των συστημάτων έτοιμων σοβάδων της Knauf

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιζητούν τεχνική
εκπαίδευση για την εφαρμογή των συστημάτων έτοιμων σοβάδων
της Knauf. Οι έτοιμοι οικολογικοί σοβάδες μίας στρώσης της Knauf,
με βάση το γύψο, προσφέρουν:

               •  Υψηλή αεροστεγάνωση του κτιρίου
                  και βελτίωση της θερμομόνωσής του
               •  Μείωση του ποσοστού σχετικής υγρασίας του αέρα
                  στους εσωτερικούς χώρους
               •  Μείωση του χρόνου εφαρμογής στο μισό
                  σε σχέση με τους συμβατικούς σοβάδες
               •  Καθαρό εργοτάξιο και ελαχιστοποίηση σπατάλης υλικών
               •  Πιστοποιημένες συνθήκες υγιεινής λόγω απουσίας
                  ραδιενεργών, ή άλλων επιβλαβών ουσιών

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα πλεονεκτήματα, το σχεδιασμό
και την ορθή εφαρμογή των πρωτοπόρων αυτών συστημάτων
της Knauf μπορείτε να πάρετε από την ωριαία παρουσίαση
των εξειδικευμένων μηχανικών μας. Κατά τη διάρκεια
του σεμιναρίου, μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις γραπτώς
στους εισηγητές και να συζητηθούν στο τέλος της παρουσίασης.

Ομιλητές:
Γιάννης Σιζιόπκος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ – Προϊοντικός Υπεύθυνος
Νίκος Μαυρουδής
Τεχνικός Εφαρμογής & Εκπαίδευσης

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Δηλώστε συμμετοχή κάνοντας εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δηλώστε συμμετοχή