Η νέα τάση στο ξενοδοχειακό design: εικονική πραγματικότητα.

Πολλοί αρχιτεκτονικοί όμιλοι εξερευνούν την εναλλακτική της εικονικής πραγματικότητας ως τρόπο αναπαράστασης των εσωτερικών χώρων ενός ξενοδοχείου για τους επισκέπτες της βιομηχανίας της φιλοξενίας. 

Στις μέρες μας, η εικονική πραγματικότητα είναι μια μέθοδος που γίνεται όλο και πιο προσβάσιμη οικονομικά αλλά συγχρόνως και πιο κατανοητή από το ευρύ κοινό. Η εξέλιξη αυτή κάνει τον αρχιτεκτονικό κλάδο να διερωτάται πώς θα χρησιμοποιήσει στον τομέα της φιλοξενίας αυτήν την πρωτοπορία, βάζοντας τους πελάτες να περιπλανηθούν στους χώρους ενός ξενοδοχείου πριν καν αυτό δημιουργηθεί. Με λίγα λόγια, η εικονική πραγματικότητα στο στάδιο πριν την υλοποίηση ενός σχεδίου ξενοδοχείου είναι μια μέθοδος που θα εξοικονομήσει και χρήματα αλλά και χρόνο στους επιχειρηματίες.

Σε συνδυασμό με αυτό το όφελος, η εικονική πραγματικότητα και εφαρμογή της στον κλάδο μπορεί να οδηγήσει σε ξενοδοχεία πιο εξατομικευμένα που θα ανταποκρίνονται πολύ περισσότερο στις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελλοντικών του επισκεπτών, αφού θα έχει δημιουργηθεί μέσα από την κριτική των τελευταίων, που θα έχουν δει μέσω των goggles τους τι είχε σκοπό η εταιρεία να δημιουργήσει. Αν λοιπόν, ένας πελάτης δεν είναι ευχαριστημένος από τη διακόσμηση, τα έπιπλά και γενικότερα το design των εσωτερικών χώρων σε αυτό το στάδιο, θα το αναφέρει και ο επιχειρηματίας θα φροντίσει να το λάβει υπόψη του για την τελική υλοποίηση.

Είναι μια προσπάθεια που πραγματικά αξίζει τον κόπο εφόσον ο επιχειρηματίας θέλει να εστιάσει στο design και θέλει να επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτό, για να προσδώσει στο ξενοδοχείο του μια ιδιαίτερη ταυτότητα που θα το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα της αγοράς.

Σήμερα, καθώς τα προϊόντα εικονικής πραγματικότητας έχουν μπει σε πολλούς τομείς της αγοράς, έρχεται και η βιομηχανία της φίλοξενίας να την υιοθετήσει. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια η Marriot Hotels and Resorts και πολλοί ακόμα όμιλοι μπήκαν σε αυτήν την διαδικασία κατά κάποιον τρόπο. Η Marriot, συγκεκριμένα, δημιούργησε ένα σύστημα εικονικής πραγματικότητας κατά το οποίο οι πελάτες μπορούσαν να παραγγείλουν στο δωμάτιό τους εικονικές υπηρεσίες.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι που ένα ξενοδοχείο μπορεί να ενσωματώσει στα εργαλεία του και τις υπηρεσίες του την εικονική πραγματικότητα και σίγουρα θα υπάρξουν ακόμη περισσότεροι. Για παράδειγμα, η εικονική πραγματικότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την η εικονική εμπειρία ενός ταξιδιού μέσω της τεχνολογίας 360 degree video. Ένα ακόμη παράδειγμα είναι η περιήγηση εντός του χώρου ενος ξενοδοχείου μέσω της ίδια τεχνολογίας, και τέλος το να κλείνει κάποιος τη διαμονή του μέσω της εικονικής πραγματικότητας . Τα παρακάτω βίντεο αποτελούν παραδείγματα των μέχρι τώρα τρόπων αξιοποίησης της εικονικής πραγματικότητας.

Μέσα σε ένα κατακλυζόμενο από τεχνολογίες περιβάλλον, η βιομηχανία της φιλοξενίας θα χρειαστεί να υιοθετήσει την μέθοδο της εικονικής πραγματικότητας όπως και κάθε άλλο μέσο με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τους δυνητικούς επισκέπτες. Αυτοί οι ξενοδόχοι που θα καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα γεμάτο νοήματα και αυθεντικό περιεχόμενο για τους καταναλωτές που θα χρησιμοποιούν την εικονική πραγματικότητα θα είναι αυτοί που θα θέσουν σταθερά θεμέλια για τα ξενοδοχεία τους και θα καταφέρουν να κυριαρχήσουν έναντι των άλλων.